ESW - magnet na úpravu vody

Jednoduchý způsob, jak chránit vaše vodoinstalace před vodním kamenem!

Znáte to?

Máte-li tvrdou vodu, pak jistě tyto problémy znáte a oprávněně se jich obáváte.

Zvápenatělá potrubí nutí k nákladným opravám, vodním kamenem pokrytá zařízení sanitárních místností a dlaždice či armatury s vápnitými skvrnami se nechají jen obtížně vyčistit chemickými přípravky a dokonce i zanesené kávovary udělají z vaření kávy zkoušku trpělivosti ...

 

Mnoho lidí věří, že tvrdá voda je nezdravá.

To je ale omyl !Právě naopak, původcem vodního kamene je především v tvrdé vodě přítomný vápník a hořčík. To jsou životně důležité nerostné látky, které lidský organismus nutně potřebuje a které si sám neumí vyrobit.

Bohužel má tvrdá voda také shora uvedené „vedlejší účinky“, jako je usazování (a „vrůstání“) vodního kamene, které mohou podstatným způsobem zkrátit životnost Vašich vodoinstalací. Odvápnění vody (jak se to děje např. při použití měničů iontů a pod.) však znamená „vylít vaničku i s dítětem“, protože se tak současně zbavíme všech cenných minerálních látek.

 

Princip

Vedle řady jiných nerostných složek obsahuje voda také soli vápníku a hořčíku, které se často vylučují v podobě tvrdé vrstvy (převážně uhličitan vápenatý) ve vodovodním potrubí, a na armaturách, dlaždicích apod. zanechávají špatně odstranitelné vápnité skvrny.

Převážně k tomu dochází u vod s vysokým obsahem nerostných látek, kde rozpuštěný uhličitan vápenatý a hořečnatý vytváří přesycený roztok. Tyto „přebytečné“ nerostné látky mají proto snahu vykrystalizovat. K tomu jsou nutné tzv. krystalizační zárodky. V neupravované pitné vodě se ale nemohou vytvořit, protože přítomné ionty zmíněných prvků jsou uzavřeny do hydrátových obalů („cluster“) molekulami vody.

Minerálům zůstávají ke krystalizaci místa, kde dochází vnějším vlivem k narušování hydrátových obalů, a to jsou především vnitřní stěny trubek. Uhličitan, který tam pevně ulpívá, tvoří rozvětvený útvar, na kterém se usazuje vrstva po vrstvě další vodní kámen.

Naproti tomu v magnetickém poli ESW-magnetu se obaly složené z vodních molekul rozevřou a dojde ke vzniku krystalizačních zárodků přímo v proudu vody. Voda protékající vzniklým magnetickým polem je „dynamizována“. Vápník a hořčík tak mohou vykrystalizovat jako uhličitany ve volné kapalině jinak než obvykle: vytvářejí „měkkou“ formu (oblejší krystaly typu aragonitu), která neulpívá pevně na vodoinstalacích a z armatur a dlaždic se dá i po vysušení bez problémů odstranit.

Zatímco při chemické úpravě vody např. měniči iontů se ionty vápníku a hořčíku zachycují (a vyměňují většinou za sodné), při magnetické úpravě ESW-magnetem se chemické složení vody nemění. Životně důležité minerální látky zůstávají nadále ve vodě - mění se jen způsob případného vylučování uhličitanů (vápníku a dalších prvků s příp. jinými provázejícími sloučeninami).

 

Výsledek

Vápnité skvrny se dají bez problémů setřít !

Již žádné zarostlé potrubí !

Chrání Vaše přístroje v domácnosti !

Způsobuje, že používání ostrých a agresivních chemických prostředků se stává dalekosáhle nadbytečným.

ESW-magnet mění formu vápencových krystalů vlivem působení magnetických polí.

Pracuje bez nákladů na energii a bez používání chemických prostředků.

Dříve: „Tvrdé“ (ostnité) krystaly (kalcit)
Dříve: „Tvrdé“ (ostnité) krystaly (kalcit)
Nyní: „Měkké“ (oblé) krystaly (typ aragonit)
Nyní: „Měkké“ (oblé) krystaly (typ aragonit)

Instalace magnetického zařízení na úpravu vápnité vody :

Jednoduše nasadit na potrubí, přišroubovat a hotovo !

Nepotřebujete žádné nářadí !

Žádná demontáž potrubí !

Montáž je hračkou i pro dítě!

 

30-denní test

ESW-magnet na úpravu vody koupíte bez jakéhokoliv rizika, neboť jej můžete plných 30 dní zkoušet !

Nebudete-li s výsledky spokojeni, prostě zařízení opět vrátíte.