Problematika vodního kamene

Usazování vodního kamene v rozvodech a domácích přístrojích patří nesporně k nejnepříjemnějším vedlejším účinkům tvrdé vody.

Téměř každý z nás zná problém vápenatých skvrn na dlaždicích, stěnách sprch, vodovodních kohoutcích, sklenicích apod. Tento druh usazenin je sice nepříjemný, ale ne nebezpečný. Rasantními čistícími prostředky a intenzivním drhnutím se dají usazeniny odstranit a dokonce i obnovit původní lesk, pokud ovšem čistidla nebyla příliš razantní a drhnutí příliš usilovné.

Horší než tyto viditelné skvrny jsou usazeniny neviditelné, které se pomalu, ale neodvratně dostavují:

Vodní potrubí s přibývajícími lety zarůstá, topná tělíska se postupně pokrývají silnou tvrdou vrstvou vodního kamene, než se nakonec přehřátím přepálí.

Usazeniny v přístrojích pro domácnost lze opakovaným rozpouštěním pomocí vhodně zvolených agresivních chemických prostředků obvykle odstranit.

Za předpokladu, že při tom nedojde k poškození součástí (např. topných tělísek), se životnost přístrojů opět prodlouží. Nevýhodou tohoto postupu mj. je, že tak zbytečně přispíváme k zatěžování životního prostředí. Kromě toho opakované dávky čistících prostředků a trvalé používání speciálních přípravků se projeví nezanedbatelným způsobem ve Vašem domácím rozpočtu.Vestavěním ESW-magnetu můžete problém vodního kamene vyřešit inteligentním způsobem a natrvalo.