Nasazení ESW - magnetu

ESW-magnet lze namontovat přímo na potrubí, aniž je nutné jej rozpojovat. Měděné trubky, které se dnes instalují, umožňují nerušený provoz ESW-magnetu. Pokud máte pozinkovaný ocelový rozvod vody, je vhodné montovat ESW-magnet na měděný, mosazný či plastový přívod k vodoměru, a není-li, pak před rozvod trubku z takového materiálu zabudovat. Přes železnou trubku působí magnetické pole na vodu jen velmi redukovaně, zatímco mosaz a jiné nemagnetické materiály takovou blokační vlastnost nemají.

Samozřejmě musí být ESW-magnet montován před domovní rozvod. Jako vhodné místo se osvědčila trubka před nebo za domovním vodoměrem.

Máte-li cirkulační okruh teplé vody nebo velkoryse dimenzovaný ohřívač na teplou vodu, který nezaručí plnou výměnu vody během 24 hodin, je zapotřebí zabudovat do tohoto systému další ESW-magnet.

Magnetizační účinek v teplovodním okruhu trvá přibližně 24 hodin. Zabudováním druhého ESW-magnetu vyřešíte i problémy teplovodního okruhu.

Obrázek 1
Obrázek 1

Pro použití ESW-magnetu existuje několik variant:

 

Obrázek 1 ukazuje montáž ESW-magnetu pro domovní rozvod, ve kterém se teplá voda připravuje průtokovým ohřívačem.

Obrázek 2
Obrázek 2
Obrázek 3
Obrázek 3

Obrázky 2 a 3 ukazují umístění druhého ESW-magnetu pro případ, že se teplá voda uchovává v ohřívači - boileru.

 

Obrázek 2 znázorňuje umístění magnetického zařízení pro oběhový systém teplé vody

 

Obrázek 3 představuje alternativu přípravy teplé vody v ohřívači (boileru).