Návod k montáži

Instalace ESW-magnetu je poměrně jednoduchá. Přesto však by měly být dodržovány co nejpřísněji montážní předpisy, protože jenom tak se docílí správného účinku magnetického zařízení. V případě nutnosti Vám jistě rád pomůže Váš instalatér.

Vzhledem k jednoduchosti montážního postupu se často zapomíná, že v případě ESW-magnetu se jedná o komplexně fungující fyzikální přístroj na úpravu vody, jehož činnost závisí na přesném dodržování rozličných instalačních možností pro různé materiály a pro rozdílná funkční uspořádání.

Důležité upozornění:

Nasazením ESW-zařízení na úpravu vody mohou jeho permanentně působící tvrdé magnety způsobovat zachycení magnetických a paramagnetických látek uvnitř trubek. Proto je nutné jednou ročně ESW-magnet sundat z potrubí, otevřít vodovodní kohoutky, spláchnout WC a tím celé potrubí vypláchnout. Zaměřte se na důkladnost výplachu, t.zn. odstraňte všechny ESW-magnety současně a otevřete také kohoutky teplé vody.

Při montáži na měděné a plastové trubky je bezpodmínečně nutné nasadit na šrouby plastové čepičky!
Při montáži na měděné a plastové trubky je bezpodmínečně nutné nasadit na šrouby plastové čepičky!

Na trubky o průměru 3/4“ až 1“ :

Prohnutí posuvné přítlačné desky směřuje dovnitř (směrem k magnetickému zařízení).Přítlačná deska se zasouvá vyobrazeným způsobem.

Pozor:

Šrouby dotahovat jen rukou!

Při montáži na měděné či plastové trubky je bezpodmínečně nutné nasadit na šrouby čepičky!
Při montáži na měděné či plastové trubky je bezpodmínečně nutné nasadit na šrouby čepičky!

Na trubky o průměru 1 1/4“ :

Prohyb přítlačné posuvné desky musí směřovat ven, tj. směrem od magnetického zařízení. Přítlačná destička se zasune podle nákresu.

Pozor :

Šrouby dotahujte pouze rukou!