Funkce ESW - magnetu

ESW-magnet je fyzikální ochranný systém proti vápenatění. Pomáhá chránit Vaše vodovodní potrubí a domácí spotřebiče před usazováním vodního kamene bez použití chemie a bez přívodu energie. Působením magnetických polí na proudící vodu se mění způsob krystalizace uhličitanu vápenatého: místo ostrých krystalů kalcitu na pevných částech nádob či trubek se ve vodě tvoří zárodky oblejších krystalů typu aragonitu.

Tím se zamezí tvorbě odolných povlaků, protože „měkký vápenec“ se z potrubí vyplachuje vodou. Na vnitřních stěnách trubek se někdy může vytvořit tenká ochranná vrstva - další usazování vodního kamene ale již nehrozí. Úpravou vody ESW-magnetem se zamezí dalšímu narůstání dříve utvořeného vodního kamene a v mnoha případech bylo pozorováno i pomalé ubývání přítomných vápenatých usazenin.

Krystalky původně vyloučeného uhličitanu vápenatého (kalcit)
Krystalky původně vyloučeného uhličitanu vápenatého (kalcit)
Krystalky vyloučené po aplikaci ESW-magnetu (typ aragonitu)
Krystalky vyloučené po aplikaci ESW-magnetu (typ aragonitu)

Účinnost zařízení si může každý lehce vyzkoušet sám:

Proveďte sami nezávazně jednoduchý 30-denní test pomocí následujících pokusů:

1.

Před začátkem testu odstraňte beze zbytku všechny usazeninyz vodovodních kohoutků, sprch, kotlů atd. V průběhu 30 dní kontrolujte opakovaně, zda se nevytvořily nové tvrdé vápencové povlaky. Zjistíte, že se, pokud vůbec, utvořily lehcestíratelné „vodní“ skvrny.

2. Nechejte v hrnci vyvařit vodu. Vápencový odparek na dně se dá lehce setřít tvrdší stranou vlhké domácí mycí houby.

3. Opomeňte několik dní obvyklé čištění některé části sprchovací stěny nebo dlaždiček. Usazené vápnité zbytky senechají lehce odstranit vlhkým klůckem nebo houbou, příp.s použitím environmentálně neškodného čistícího prostředku.

4. Dávkujte mycí příp. prací prostředky do Vaší myčky příp. pračky tak, jak to odpovídá údajům v návodech pro měkkou vodu. Nechejte se přesvědčit výsledky mytí či praní.

5. Používejte nyní jen čistících prostředků šetrných k životnímuprostředí. S menší námahou bude čištění stejně důkladné a dosáhnete stejných výsledků jako dříve. Doba vynaložená na čištění se ale zřetelně zkrátí.

Navzdory změnám ve fyzikálních vlastnostech zůstávají všechny chemické složky vody v magneticky upravené vodě stále přítomny a chemický test na tvrdost vody (součet výsledků stanovení vápníku a hořčíku jako uhličitanů) se nezmění.

Co charakterizuje magnetické zařízení ESW jako systém ochrany proti vodnímu kameni ?

Žádná spotřeba energie, žádná chemie, žádné běžné náklady.

ESW-magnet je moderní a inteligentní způsob, jak řešit problém vápenatých usazenin. Přitom samozřejmě odpovídá ESW-magnet požadavkům moderní techniky. Výrobek je certifikován podle ISO 9002 a dokazuje tak odpovědný přístup k našim přírodním zdrojům.