ESW - magnet na úpravu vody


Fyzikální systém ochrany proti vodnímu kameni

ESW - magnetické zařízení na úpravu vody (dále jen „ESW-magnet“) je výrobek uzpůsobený požadavkům moderního života a bydlení.

V této příručce jsou z různých hledisek popsány souvislosti mezi domovním rozvodem vody, její jakostí a způsobem úpravy.

Pro některé čtenáře půjde možná o seznámení se zcela novou problematikou, jiní znají souvislosti alespoň v hrubých rysech, další mají o věci až i detailní vědomosti.

Tyto web stránky mají každému čtenáři poskytnout takový přehled, aby mohl o vhodnosti a způsobu případné úpravy vody sám fundovaně rozhodovat.


Budete-li potřebovat další informace, můžete se s důvěrou obrátit o pomoc na nás nebo naše odbytové partnery. Dojdete-li k přesvědčení, že je pro Vás výhodné použít environmentálně šetrný a modernímu myšlení odpovídající přístroj pro úpravu vody, neváhejte a navažte s námi spojení.

Už nyní Vám však můžeme doporučit nezávazný 30-denní test, který Vás přesvědčí víc než tisíce slov.